A kereszkikoto.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a www.kereszkikoto.hu weboldal használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az adatkezelés során mi - Tiszavirág-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság - adatkezelőként („Adatkezelő”, illetve „Szolgáltató”) működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen Önre vonatkozó személyes adatot és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak ezen adataival kapcsolatban. A jelen adatvédelmi tájékoztatónk megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, illetve „GDPR”) foglaltaknak és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) elvárásainak.

Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, az https://kereszkikoto.hu/rolunk/adatvedelmi-tajekoztato webcímen.

 Kik vagyunk mi?

A www.kereszkikoto.hu üzemeltetőjének („Adatkezelő”) adatai:


Név:

Tiszavirag-Trade Kft.

Székhely:

4474 Tiszabercel, Vásártér u. 11.

A társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság:

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

15-09-071969

Adószám:

14085794-2-15

Statisztikai számjel:

14085794-5590-113-15

Képviselő:

Futkos Attila

Telefonszám:

+36-20-231-55-56

Weboldal:
 
www.kereszkikoto.hu

E-mail cím:

[email protected]

Milyen célból és jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Adatkezelőként a társaság az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevők és jelen reprezentatív célt szolgáló weboldalt látogatók személyes adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújtson.

Az Ön személyes adatait Adatkezelőként a következő jogalapok valamelyikén kezeljük:

a) az Ön hozzájárulása,

b) szerződés teljesítése (ha az adatkezelés az Ön és az Adatkezelő vagy az Adatkezelő szerződéses partnere között létrejövő szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges),

c) az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (ha az adatkezelés az Adatkezelő uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges),

d) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, feltéve, hogy ez a jogos érdek az Adatkezelő által előzetesen elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvez.

Mikor és hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok:

Ön a weboldalon található telefonszámra kattintva, vagy a kapcsolatfelvétel űrlapot kitöltve a cég szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást, ajánlatot kérhet. Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel esetében GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az Ön előzetes hozzájárulásán alapul. Az érintettek köre az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek, kezelt adatok a teljes név, telefonszám, email cím, az adatok forrása közvetlenül Ön által megadottak. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a szolgáltatás igénybe vételéig terjed.


Számlázással összefüggő adatok kezelése:

Az Adatkezelő a megrendelt szolgáltatások díjának kifizetése készpénzben vagy banki átutalással történhet. Az adatkezelés célja a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: A számlázással kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) – az Adatkezelő jogi kötelezettsége. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kezelt személyes adatok: Készpénz fizetési számla kiállításkor: név, cím megadása. A vételár banki átutalással történő rendezése esetén az Adatkezelő a fizetés lebonyolítása, illetve nyomon követése céljából az Ön következő személyes adatait kezeli: név, bankszámlaszám, az utalás közleményében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok. Az adatok forrása: Ön. Az adatok kezelésének időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az adatkezelés tényleges helye: Az elektronikus számlák az Adatkezelő székhelyén/telephelyén található informatikai eszközökön, míg a papíralapú nyugta és számlamásolat az Adatkezelő székhelyén, zárható szekrényekben kerül tárolásra.

Közösségi oldalak használata során kezelt adatok:

Azzal, hogy Ön követi az Adatkezelő nevével védjelzett/weboldalához kapcsolt közösségi oldalakat (Facebook, Instagram), elérhetővé válik számunkra az Ön profilja. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a közösségi média felület üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”) is Adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az Üzemeltető adatkezelésére az Adatkezelőnek csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az Üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan. Az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása az Adatkezelőt érintő aktuális információnkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, egyúttal népszerűsítse azt. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha nem követ bennünket, úgy a hírfolyam sem jelenik meg rólunk.


A közösségi csatornákon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „követem”/”follow”/”feliratkozás” linkre kattintva iratkozhat fel és ugyanitt található a „nem követem”/unfollow”/leiratkozás link is, ha nem szeretne bennünket követni. Az üzenő fali beállításoknál lehetősége van szűrni/törölni az üzenő falon megjelentetni nem kívánt híreket.

Jelen weboldal használata során kezelt adatok:

Ha Ön megtekinti honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (IP cím, laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver automatikusan naplózza az Ön külön hozzájárulása, cselekménye nélkül. A technikai adatokba beletartozik az IP cím, a bejelentkezési információ, böngészőadatok és az oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja és a készülék adatai, amivel az oldalt megtekintette. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk (GoogleAnalytics). Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál, melyek egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a felhasználók szokásait kielemezzük az oldalon és megőrizzük az oldalunk biztonságos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a látogató érdeklődése a tevékenységünk irányába, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk az adatokat és az üzlet növelésére felhasználjuk, illetve a honlap megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdek a jogalapunk.

A Google Analytics adatvédelmi áttekintése itt érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, ezek megtételéhez/ennek megtétele során többféle cookiet (a továbbiakban: „Sütik”) alkalmazunk. A Sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön gördülékenyebben tudja használni weboldalunkat. A Sütik egy része azért szükséges, hogy a weboldalunk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

A süti megnevezése

A süti célja

A lejárati ideje

cb-enabled

weboldal működése

1 év

symfony

weboldal működése

a munkafolyamat végéig

A weboldalunk működéséhez szükséges sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

A süti megnevezése

A süti célja

A lejárati ideje

_ga

statisztikai adatgyűjtés

2 év

_gat

statisztikai adatgyűjtés

a munkafolyamat végéig

_gid

statisztikai adatgyűjtés

a munkafolyamat végéig

fr

Facebook

3 hónap

 

Panaszkezelés során kezelt adatok:

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a rendelkezésre álló jótállási időn belül lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az Önnek legmegfelelőbb módon (elektronikusan az Adatkezelő weboldalán a Kapcsolat menüpont alatt vagy a központi e-mail címre küldött megkereséssel, avagy személyesen) kifogással éljen (pl. garanciális vagy szavatossági kifogások). A kifogás kivizsgálása érdekében köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni, melyről jegyzőkönyv készül. Amennyiben az Ön minőségi kifogása alapos, az Adatkezelő a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 5 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni az Ön által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek. Ha a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő a jótállási kötelezettsége alól mentesül, az Adatkezelő reklamációt nem fogad el.

Milyen jogai vannak a személyes adatait illetően?


Önt a törvényi feltételek megléte esetén, a GDPR 15-22. cikke alapján a következő jogok illetik meg az Adatkezelővel szemben:


  • tájékoztatás joga
  • helyesbítés joga
  • törléshez való jog
  • az “elfeledtetéshez való” jog
  • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • bírósághoz forduláshoz való jog
  • hatósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét személyesen, a [email protected] e-mail címen, a weboldal Kapcsolat menüpontjában  vagy az Adatkezelő székhelyére (lásd: 1. pont) címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha úgy gondolja, hogy szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, segítünk Önnek. Amennyiben az Adatkezelőhöz kérelem érkezik be, úgy az Adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő írásban értesíti Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy Önt azonosítani tudja, az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az Ön személyazonosságának igazolásához szükséges információk nyújtását kérheti. Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előzetes tájékoztatást ad.


Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék, vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: [email protected]) panasszal fordulhat.


***


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

A tájékoztató hatályba lépésének napja: